Felaket Haline Getirme Psikolojisi

“Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür.”
                     J. Harris
Ufak hatalar gözünüzde iri oluyorsa, ufak kusurlar ve­ya kusur bile sayılmayacak şeyler sizin için “korkunç” geliyorsa fela­ket haline getirmeye başlamışsınız demektir. Bu yanlı bakış, kişide düşük benlik saygısına ve güven eksikliğine neden olabilir. Ellerinde egzama olan bir hastam ellerini kimse görmesin diye dışarı çıkmıyor, sadece seanslara geliyordu. Benzer bir şekilde dört buçuktan beş alan bir çocuk niye beş alamadım diye geceleri uyuyamıyordu. işte felaket haline getirme bunları yapmaktır. Diğer bir deyişle bazı olumsuzluklar yüzünden, olumlu olanların tümünü görmeme ya da yok sayma anlamındadır.

Paranoya

Şizofreninin hafif bir şek­lidir. Bir akıl hastalığından fazla, bir karakter bozukluğu diye tanımlanır. Has­tanın kişiliği değişmez, fakat izlenme delüzyonları vardır, belleği ve kelimeleri anlayışı, gerçek dışıdır. Bu duruma ol­dukça sık rastlanır, kişinin mesleğini iz­lemesini engellememekle beraber çevresi­ni tedirgin eder.
Paranoya: Paranoid hastalar çok kuşkucu tiplerdir. Kendi yetersizliklerini üstünlük duygularıyla kapatırlar. Bu yüzden devamlı takip edildikleri, haksızlığa uğradıkları, mühim keşifleri olduğu için öldürülmek istendikleri kuşkularıyla yaşarlar. Sabit fikirlidirler, kanaatlerini değiştirmek zordur. Düşüncelerinde direnir­ler.

Bu özelliklerinin dışında normal görünürler. Hezeyanlarını mantıklı ve inandırıcı biçimde açıklamaları, çoğu zaman düşüncelerinin doğruluğuna çevresindekileri inandırır. Çoğu zaman tehlikeli değildirler fakat bu, zararlı olmadıkları anlamına gelmez. Kendisinden kuşku duyduğu gerekçesiyle eşlerini öldürenler görülmüştür. Erkeklerde görülme oranı daha yüksektir.

Yaş ve Cinsiyete Göre Depresyon

1. ÇOCUKLUK DÖNEMİ DEPRESYONU
Yapılan araştırmalar çocuklarda ve gençlerde de depresyonun sık gözlemlendiğini, ancak bu yaş
 gruplarında depresyonun çoğunlukla tanınmadığını ve tedavi edilmediğini göstermiştir. Çocuklarda ve gençler­de tedavi edilmeyen depresyon aile ilişkilerinin bozulmasına, sosyal geli­şimlerinin olumsuz etkilenmesine, okul başarılarının düşmesine, alkol veya masına neden olabilir.
Çocuklarda ve gençlerde belirtilerin tespit edilmesinin güç olması ve bu belirtilerin büyüme dönemi ve hormo-
nal değişiklikler gibi etkenlerden etkileniyor olması depresyon tanısı­nın konmasını güçleştirmektedir. Ayrıca ufak yaştaki bireylerde göz­lenen depresyonla ilişkilendirilen birçok davranış çocuklarda ve gençlerde normal tepkiler olabilir. Depresyon tanısı koyarken belirti­lerin sayısı, süresi ve şiddeti dikkate alınmaktadır.
Okul öncesinde depresyon görülen çocuklar bitkin ve cansızdır. Oyunlara ilgisi yoktur ve kolaylıkla ve daha sık ağlar.
İlköğretime devam eden çocuklarda görülen depresyonda çocu Devamını Oku →

SİNİRLERİNİZİ YATIŞTIRIN

Sakin bir yaşam, bol dinlenme, üzüntü­lere aldırmama, gerçekleştirilmesi güç olmakla birlikte etkinliğin biraz azaltıl­ması, kilo alma konusunda rejim yap­maktan daha etkili olmaktadır. Enerji harcamalarını azaltmak için zayıflarda çok mühim bir rol oynayan sinir durumunu düzene sokmak gerekir. Bütün uygulamalarda iyi bir sağlık bakımı, rejimin etkisini göstermesinde yardımcı olabilir.Uyku ve dinlenme saatlerinizin süresini uzatın. Boylu boyunca uzanmış olarak dinlenin. Sırt üstü yatarak kendinizi yormadan bazı jimnastik hareketleri yapın. Daima kendinizi sıcak tutacak biçimde giyinin. Soğuk çok kalori kaybetmenize neden olur ve soğuğa karşı yapacağınız savaşın doğuracağı sinirlilik hali, organizmanızın dengesiz­liğini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Yürüyüşler yapın ve bunların süresini aşırıya kaçmadan yavaş yavaş uzatın. Açık havada bir şezlonga uzanmış olarak elinizden geldiği kadar uzun bir süre yatın, tatillerinizi geçirmek için orta yükseltide bir dinlenme merkezi seçin. Bu söylediklerimiz bütün Devamını Oku →

Stresle Başa Çıkmanın Yöntemleri Nelerdir?

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stres, insanların yaşam kalitesini pek çok hastalıktan daha fazla etkilemektedir Stres kişiyi rahatsız eden ortamın (gürültü, baskı, yoğun çalışma) ortaya çıkardığı herhangi bir düzen bozukluğuna organizmanın verdiği cevaptır aslında. Bazılarında bu tepki pozitif etkiler (Enerji fazlası, erken uyarılmış davranışlarda bulunma gibi…) şeklinde de ortaya çıkabilir.
Tıp çevrelerinin stresi açıklamada kullandığı “spesifik olmayan tepki” kavramı ise, organizmanın her durumda aynı tepkileri vermeyeceği gerçeği üzerine kuruludur. Yoğun çalışma hayatı, rol çatışmaları, engellenme, zamanın yetersizliği gibi etkilerin neden olduğu stres, insan sağlığı üzerinde ciddi tahribatlara da yol açmaktadır. Öldürücü olmayan stresin aynı AİDS gibi, kanser gibi ciddi tehlikeleri vardır. Çünkü stres aynı AİDS gibi bağışıklık sistemini zayıflatıp her tür hastalığa karşı savunmasız bırakır ve AİDS ile kıyasla çok daha yaygındır.
Stresle başa çıkmanın yöntemleri nelerdir?
Devamını Oku →

Nevrotik bozukluklar

(a) Nevrotik, bozuklukların özellikleri
• Nevrotik bozukluklar hafif ruh hastalıklarıdır.
• Hastalık kişinin çevresine uyumunu zorlaştırır, fakat hayattan tamamen koparmaz. Çalışabileceği bir işi, ailesi ve çocukları vardır.
• Hastanın irade gücü zayıftır. Kararlar verip uygulamada güçlük çeker.
• Kolayca etki altında kalabilir.
•Uyum bozuklukları görülür. Zaman zaman çevresinden kopar. Gerçeklerden uzaklaşır. Sorunlarına gerçekçi çözümler getirmekte zor­lanır veya getiremez.
•Organik bir nedene dayanmayan hastalıklar ortaya çıkabilir. Ama gerçek organik bozukluklar gibi belirtiler gösterir. Örneğin, sınava hazırlanamadığı için okula gitmek istemeyen çocukta şiddetli karın ağrıları görülebilir.
(b) Nevrotik bozukluk tipleri
Kaygı kaynaklı bozukluklar
Kaygı nevrozu olan fert devamlı gerilim ve üzüntü içindedir, tedirgindir. Karar verme güçlüğü çeker, kendini yetersiz bulur, kendine güveni zayıflamıştır. Kolayca çöküntüye girer. Bazı dürtüler denetim altına alınamaz. Kaygının belirli sebepleri olması gerekm Devamını Oku →

Stresle Başa Çıkmanın Yöntemleri Nelerdir?

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stres, insanların yaşam kalitesini pek çok hastalıktan daha fazla etkilemektedir Stres kişiyi rahatsız eden ortamın (gürültü, baskı, yoğun çalışma) ortaya çıkardığı herhangi bir düzen bozukluğuna organizmanın verdiği cevaptır aslında. Bazılarında bu tepki pozitif etkiler (Enerji fazlası, erken uyarılmış davranışlarda bulunma gibi…) şeklinde de ortaya çıkabilir.
Tıp çevrelerinin stresi açıklamada kullandığı “spesifik olmayan tepki” kavramı ise, organizmanın her durumda aynı tepkileri vermeyeceği gerçeği üzerine kuruludur. Yoğun çalışma hayatı, rol çatışmaları, engellenme, zamanın yetersizliği gibi etkilerin neden olduğu stres, insan sağlığı üzerinde ciddi tahribatlara da yol açmaktadır. Öldürücü olmayan stresin aynı AİDS gibi, kanser gibi ciddi tehlikeleri vardır. Çünkü stres aynı AİDS gibi bağışıklık sistemini zayıflatıp her tür hastalığa karşı savunmasız bırakır ve AİDS ile kıyasla çok daha yaygındır.
Stresle başa çıkmanın yöntemleri nelerdir?
Devamını Oku →

Uykusuzluğun Nedenleri

Çoğu kadın, yaşamlarının bir yerinde uyku düzensizliği yaşar; ancak, yeterince uzun bir süre uykuda kalamıyor ve uyandığınızda ken­dinizi yenilenmiş hissetmiyorsanız, doktorunu­za başvurmalısınız. Buna tıp dilinde ihsomnia denir ve iyi uyuma alışkanlıkları yerleştiren ve beynin etkinliğini azaltan ilaçlarla tedavi edilebilir. Menopoz sırasında uykusuzluk alışılmadık bir durum değildir ve migren, stres, endişe ya da depresyonun bir belirtisi de olabi­lir. Bunların tümü için hekim yardımı aran­malıdır.
En talihsiz olanlar, kronik uykusuzluk çe­ken, yani ya hiç uyuyamayan ya da başını yastığa koyar koymaz uyuyup çok geçmeden uyanan ve gecenin büyük bir bölümünü uya­nık geçiren kişilerdir. Bu, derin soluma ne­deniyle uyanık olunan saatlerde uyarılma yüzünden metabolizmayı etkileyebilir.
Bedeniniz oksijen yoksunluğu belirtileri veriyorsa (iç çekişlerle kesilen hızlı ve kısa soluk alıp verme, esneme ve solunum hızın­da düzensizlik), akciğerlerinize oksijen dol­duran derin soluk alıp verme egzersizleri du­rumun Devamını Oku →

Üstün Zeka

Üstün zekâ Hayatta başarılı olmuş kişilerin çoğu üstün zekâlılar arasından çıkar. Üstün zekâlı çocuklar, ufak yaşta bu özelliklerini çeşitli etkinliklerle ortaya koyarlar. Örneğin çabuk konuşur, çabuk yürür, öğrenir ve yaşıtlarından önce bazı dav­ranışları yaparlar. İngiliz filozof John Stuart Mili, 3 yaşında Yunanca öğrenmeye başlamış, 7 yaşında Platon’un dialoglarını okumuştur, Ibn-i Sina, 5 yaşında hafız olmuş, 16 yaşında da çağının bütün bilgilerine sahip olmuştur. Goethe 8 yaşında üniversiteye hazırlanmıştır. Bu gibi örnekler daha da artırılabilir.
Bazılarında deha, çocuklukta ortaya çıkmayabilir. Einstein da olduğu gibi. Üstün zekâlı çocukların kapasitelerini geliştirebilmek için özel eğitim gerek­lidir. Bunlar çabuk kavrayan, öğrenen, yenilik arayan çocuklardır. Tekrarlardan sıkılırlar. Normal okullarda üstün vasıfları olan çocuklar engellenirler. Sınıf atlama yeterli bir çözüm yolu değildir. Çocuklar kendilerinden büyükler arasında yalnızlık hissederler.
İyi yetişmiş üstün zekâlılar, toplum Devamını Oku →

Panik Atak

Çarpıntı ve göğüs ağrısı, panik atak sırasında en sık yaşanan yakınmalardır. Psikiyatri dışındaki başka tıp disiplinlerine çarpıntı yakınması ile başvuran bireylerin yaklaşık 1/3′ünde panik atak bulunmaktadır. Çarpıntı yakınması olan bireylerin değerlendirilmesinde çoğu kez Holter izlem uygulanmaktadır. Çarpıntı yakınması nedeni ile Holter izlem uygulanan bireylerin % 19′unda panik bozukluğu bulunmaktadır.
Göğüs ağrısından yakınan kişilerde panik bozukluğu bulunma olasılığı, dört kat daha fazladır.
Kısaca Panik Atak, aşağıda sayılan on üç bedensel ve bilişsel belirtiden en az 4′ünün eşlik ettiği yoğun korku ve rahatsızlık hissine panik atak denir.
1 – Çarpıntı, kalp atışlarınızı duyuyor gibi olma.
2 – Terleme
3 – Titreme veya sarsılma
4 – Nefes darlığı veya boğuluyor gibi olma
5 – Nefesin kesilmesi
6 – Göğüs ağrısı veya göğüste sıkıntı duyma
7 – Mide bulantısı veya karın ağrısı
8 – Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş veya bayıla Devamını Oku →