Gebelik Krampları

Gebelik Krampları
Magnezyum, umumi olarak gevşetici özelliğe sahip bir mineraldir.Kalsiyumla birlikte damar tonusu ve kalp kasının kasılması gibi olaylarda etkilidir. Kalsiyum, kasları uyararak kasılmasını sağlarken, magnezyum kasları gevşetir ve damarların genişlemesini sağlar.
Gebelilte gerekli miktarda magnezyum ve kalsiyum sağlanamadığında titreme, kramp, konvülziyonlar gibi sonuçlar görülebilir.
Anne karnındaki bebekler, son aylarda hızlı bir büyüme sürecine girerler ve daha fazla kalsiyum ve magnezyuma ihtiyaç duyarlar. Annenin bu ihtiyaca cevap vermemesi durumunda ise gebelik krampları sıklaşır.

Gebelikte krampları gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterde yani 6-7. aylarda daha çok görülmeye başlar. Bir ya da birden fazla kas demetinde birden ortaya çıkan kısa, bazen 10 dakikaya varan kasılmalara kramp denir. Gebelik dönemi kadınların kas fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen bir dönemdir. Bu dönemde oluşan kramplar hayati bir tehlike oluşturmaz fakat rahatsızlık verir.

Gebelik kr Devamını Oku →

Normal Doğum

Normal Doğum
Normal doğum, vajinal yolla gerçekleşen doğum demektir. Vajinal doğumların yüzde 96′sı baş gelişi, geri kalan kısmı da makat gelişi şeklinde gerçekleşir. Bu yazımızda baş gelişi ile doğumun ayrıntıları anlatılmaktadır.
Önce Muayene!!!
Muayene ile Rahim ağzındaki açıklık (dilatasyon)
Rahim ağzının incelme derecesi Bebeğin doğum kanalındaki yeri tespit edilir.Bebeğin başının durduğu yer 0 noktası doğum kanalının orta kısmındaki en dar nokta kabul edilerek değerlendirilir.Bu noktanın 3 cm üstü -3 noktasıdır ve pelvis girimine denk gelir. +3 noktası ise pelvis çıkımıdır.Bebeğin başı bu noktada ise doğum çok yakın kabul edilebilir. Bu muayene doğumun takibinde mühim bir yer tutar ve kesinlikle yapılması gerekir. Bebeğin kalp atışları takip edilir. Fetal monitör (Ekokardiograf, NST cihazı) ile hem bebeğin kalp atışlarının kaydı yapılır,hem de rahim kasılmalarının süresi ve şiddeti hakkında bilgi edinilir.
Bu işlemlerin sonunda doğum eyleminin durumu, muhtemel doğum şeklini Devamını Oku →

Hamilelikte yaşanan kronik hastalıklar

Hamileliğiniz sizin için yepyeni bir durumdur. Bu yüzden hamileliğe adaptasyon sürecinizde, vücudunuzda fizyolojik birçok değişiklik meydana gelebilir.
Gebelik te Kalp hastalığı
Hamilelik döneminde kardiovasküler sistemde, fetusun ihtiyacı olan kan akımı ve beslenmenin sağlanabilmesi için mühim değişiklikler olur. Vücudunuzdaki sıvı miktarınız, kalp atım sayınız ve her atımda kalbinizden pompalanan kan miktarınız artar. Vücudunuzdaki damarlarda direnç azalır. Bunlar normal bir hamilelikte gözlenen kardiyovasküler değişikliklerdir. Eğer kalp hastalığınız var ise, normalde olan bu değişimlere kalbiniz adapte olamayabilir.
Gebelik te Böbrek hastalığı
Gebelik döneminizde, böbrek boyutlarınızda da artma gözlenir. Böbreğiniz ve sidik torbanız arasında bağlantıyı sağlayan, üreterlerde genişleme olur. Ayrıca böbrek fonksiyonlarınızda fizyolojik bazı değişiklikler meydana gelir. Bunun paralelinde hem üriner sisteminizdeki akımda yavaşlama hem de idrar yapınızın değişimine bağlı olan enfeksiyonlara y Devamını Oku →

Annelik Yaşı

İleri anne yaşı hem anne hem de bebek açısından bazı komplikasyonları artırmaktadır.
Anneye ait riskler olarak, gebelikte görülen gizli şeker hastalığı, gebelik zehirlenmesi olarak adlandırılan preeklampsi hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, dış gebelik oluşumu, sezaryen ve müdahaleli doğum sıklığında artış, eş kısmının yerleşim hataları nedeni ile gebelik kanamaları sayılabilir. Bu gibi komplikasyonlar nedeni ile anne ölüm hızı 5 ila 15 kat artmaktadır.
Bütün bu ciddi hastalıkları bir kenara bıraksak bile hamilelikteki yaşam kalitesi, yaş nedeni ile vücudumuzda oluşan yıpranma ile oldukça düşer. Bunları oluşan eklem hastalıkları, kas kütlesinde azalma, varis oluşumu, hemoroidler olarak sıralayabiliriz.
Annelik Yaşı ile Doğum Süresi Arasındaki İlişki Nedir?

Düşük Riski Artar

Bebek açısından oluşabilecek risklerin başında düşük oranında artışı saymak gerekir. 20 -30 yaşlar arasında yüzde 15’lerde olan düşük hızı, 35 yaşından sonra yüzde 30’a yükselir. Gelişen düşüklerin yüzde 40 ila 60’ Devamını Oku →

Sigara ve Hamilelik

Araştırmalar, sigara içiminin, kadınların yumurtalıkları üzerinde, olumsuz etki yaptığını ve etkinin ,kadının ne kadar süredir ve ne sıklıkta sigara içtiği ile yakından bağlantılı olduğunu göstermiştir.Sigara kullanımının kalp, akciğerler ve kan damarları ile ilişkili sağlık riskleri bilinmektedir. Sigara kullanımının gebe kalabilme durumu ve gebelik üzerinde de negatif etkileri bulunmaktadır.
Kadınlarda Üreme Üzerine Sigaranın Etkisi
Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre kısırlık daha yaygın ve gebe kalana kadar geçen süre daha uzun olmaktadır.Sigara içimi ile alınan nikotin, yumurtalıklardaki hücreleri etkileyerek, kadının yumurtasının genetik anomalilere daha fazla eğilimli olmasına sebebiyet vermektedir.Sigara yumurtaların ve üreme fonksiyonların kaybını hızlandırmakta ve menopoz zamanını daha öne çekebilmektedir. Sigaranın içindeki bileşenler yumurtalıktaki hücrelerin östrojen üretimini engellemekte ve yumurtaların genetik anomalilere karşı daha dayanıksız olmasına yol açmaktadır.S Devamını Oku →

Preeklampsi nedir?

Preeklampsi nedir?
Preeklampsi hamilelik döneminde beliren, hamileliğin anormal seyrettiği bir durumdur. Nedeni bilinmeyen tansiyon yükselmesine neden olur, idrarla protein kaybı başlar ve normalde damarlar içinde tutulması gereken sıvının büyük kısmı vücut boşluklarına kaçarak aşırı kilo alımına ve ödem oluşmasına yol açar.
Preeklampsi bütün gebeliklerin yüzde 6′sında ortaya çıkar.
İlk gebeliğini yaşayanlarda, 18 yaş altı ve 30 yaş üstü olan anne adaylarında, daha önce dört ya da daha fazla sayıda doğum yapmış olanlarda, çoğul gebeliği olanlarda, polihidramniyos (amniyos sıvısının artması) ve hidrops fetalis (bebeğin bütün vücut boşuklarında kalp yetmezliğine bağlı olarak sıvı birikmesi ve bebeğin şişmesi) gibi fetusa ait problemi olanlarda, kötü kontrol edilmiş şeker hastalığı olanlarda, kronik hipertansiyonu olanlarda ve ailesinde hipertansiyon olanlarda preeklampsi daha sık görülür.
Daha önceki gebeliklerde gebeliğe bağlı hipertansiyon ve preeklampsi geçirmiş olan anne adayların Devamını Oku →

ORGAN NAKLİ

ORGAN NAKLİ (Transplantasyon). Böbrekler, karaciğer, kalp, ölen kişiler­den, bu organları kendilerini yaşatmaya­cak kadar hasta olanlara nakledilmiş ve bunların bir bölümü bu tür ameliyatla­rın değerliliğini kanıtlayacak kadar uzun yaşamıştır. Burada mühim bir güçlük, yeni organın aşılandığı vücudun bu or­ganı antijen gibi kabul edip, ona karşı antikorlar oluşturmasıdır. Bu sorun kan naklinde çözümlenmiş olduğundan, ileri­de organ nakillerinde de çözümlenebile­ceği düşünülmektedir. Bunu önlemenin bir yolu da, yapay yöntemlerle, vücu­dun bağışıklık reaksiyonunu azaltmak­tır. Bunun da sakıncaları çoktur. En iyisi, en müsait nakilleri yapmakla bir­likte, bağışıklık reaksiyonunu biraz azalt­maktır. Yakın gelecekte, merkez sinir sisteminin nakledilebileceğini söylemek olanaksızdır, Ölüm.

ÖLÜM BELİRTİLERİ

Olduğu zannedilen birçok insanın sonradan dırıldıklerıne dair haberleri arasıra gazetelerde okur ve belki de şaşarız Halbuki butun bu vak’alarda olum teşhisinin yanlış konduğu ve şahsın gerçekte yaşadığı pek doğaldır O hâlde bu hataya düşmemek için olumu izleyen belir­tilerin incelenmesi ve bunlar hakkında bilgi sa­hibi olunması şarttır Bilincim kaybetmiş bay­gın bir kimse ile olmuş bir şahsı birbirinden ayırt etmek, ilk yardım konusunda çalışmak isteyen hemen herkes için mühim bir sorun teşkil eder Aşağıda sıralanmış olan ve olum için karakteristik birer belirti oluşturan 5 ara­zın boğulmalarda, gaz zehirlenmesinde, elekt­rik şokunda, asfıksı ve şok husule getiren başka hâllerde olum meydana gelmeden evvel de be-lırebıleceklerını ilâve edelim
• Kalp hareketlen durmadan evvel solunum durur Ender olmakla beraber solunum ke­silmesinden şüphe ediliyorsa şahsın ağzına bir ayna tutulur, buğulanıp buğulanmadığı incelenir
• Kalp seslen mevcut değildir
• Nabız hissedilmez
• Gozbebeklerı genişler ve ış Devamını Oku →

KALP

KALP. Görevi: Kalp, aslında yan yana duran iki pompadan oluşmuştur. Pom­palardan biri, kanı akciğerlerden vücuda gönderir, diğeri ise vücuttan akciğere pompalar. Her pompanın iki odası var­dır: Birincisine kulakçık adı verilir ve burada akciğerler ya da vücuttan kanı getiren toplardamarların kanı toplanır. Kulakçık dolunca kasılır, atriyumla top­lardamarlar arası, tek yönlü işleyen ka­pak kapanır ve kan, karıncık adını alan ikinci odaya geçer. Karıncık kasıldığın­da, kulakçıkla karıncık arasındaki tek yönlü kapak kapanır ve kan, akciğerle­re ya da vücuda gönderilmek üzere, atardamarlara gönderilir. Karıncık gev­şemesi sırasında, atardamarla karıncık arasındaki başka bir tek yönlü kapak, kanın atardamarlardan karıncığa dönü­şünü engeller kanı vücuttan akciğerlere pompalayan, kalbin sağ yarısıdır; akci- KALP
ğerlerden gelen kanı vücuda pompala­yan ise, sol kalptir.
Anatomisi: İki pompa, gerçekte yan ya­na değildir: Sağ kalp, helezon gibi bir büklüm yapıp, sol kalbi kısmen çevreler. Kalbin tümü kastan yapılm Devamını Oku →

BİLİNCİ YİTİRME

Vücudun hareketlen ve işlevleriyle cevap ver­me seviyelerim sınır sistemi yönetir Yarı bı-lınçlılık ya da bilinçsizlik, beynin normal faali­yetlerinde kazazede ıçm tehlikeli olabilecek bir kesiklik olduğunu gösterir Bilmem yıtırılı-şının birçok sebeplen vardır, en yaygınları, ka­fa yaralanmaları, bayılma, kalp krizleri, bey­nin sarsıntıları, boğulma, sara, şok, zehirlen­me, çocuk nöbetleri ve şeker hastalıklarıdır