Prolaktin Nedir?

Prolaktin (prolactin) insanlarda beyinin arka kısmında hipofiz adı verilen bir bölgeden salgılanan bir hormondur. Başlıca fonksiyonu doğum sonrası süt üretimidir. Kandaki normal değer aralığı 10-25 ng/ml’dir. Normal olarak kan dolaşımında ufak miktarlarda bulunmaktadır. (erkeklerin kan dolaşımında da bulunur) Prolaktin inhibe edici faktör (dopamin) adındaki bir başka hormon tarafından kontrol altında tutulmaktadır.
Prolaktin hormonu salgısı arttığı zaman gereksiz süt salınımına (buna galaktore denmektedir) ve adet düzensizliğine neden olur. Bazen klinik olarak şikayetler olsa bile kan testlerinde hormon düzeyleri normal çıkmaktadır, bunun nedeni laboratuvar yöntemleri ile ölçülemeyen prolaktin alt türlerinin olmasıdır ve bunların da laboratuvarda tespit edilememesidir. Prolaktin fazlalığı kadınların mühim bir kısmında adet gecikmeleri , adet düzensizliği ve memelerden süt gelmesi durumu görülür.

Süt Hormonu Yükselmesi ( Devamını Oku →

Düşük

Kadınların % 10 -20’sinde 1 kez düşük görülebilmektedir. Ancak birbirini takip eden üç veya daha fazla düşük %0.5 -1 sıklığında karşımıza çıkmaktadır. Bu durum çiftleri olduğu kadar hastanın tedavisini üstlenen hekimi de zora sokabilmektedir.
Bu zorluğun nedeni, çoğu kez yapılan incelemelerde altta yatan nedenin tam olarak saptanamaması ve  saptansa dahi etkili bir tedavi seçeneğinin her zaman mümkün olamamasından kaynaklanmaktadır. Tekrarlayan gebelik kaybı 3 ve üzerindeki kayıp olarak tanımlansa da arka arkaya tekrarlayan 2 gebelik kaybı veya  gebeliğin 2. dönemindeki düşükler, tanısal araştırmaya başlamak için yeterlidir.
1) Kanın pıhtılaşması ile ilgili nedenler:
Trombofili, kanın pıhtılaşması ilgili bozukluk olup kanın damar içerisinde pıhtılaşmasına neden olur. Bu  rahatsızlığı olan kadınlarda plasentadaki kan dolaşım bozukluğu görülebilir bu da gebeliğin ilerleyen dönemlerinde  anne karnında bebek kayıplarına yol açabilir. Bu durumun  tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açması ile il Devamını Oku →

Nazik, Kuru ve Cansız Ciltler İçin Losyonlar

Nazik, Kuru ve Cansız Ciltler İçin Losyonlar:
Zevkinize göre aşağıdakilerden birini seçin:
-Biberiyenin yaprakları ve çiçekleri;
-Akdiken veya hodan yaprakları;
-Rezene veya hamamotu kökü;
-Oğul otu (melisa) yaprakları ve tomurcukları,
Bütün bu bitkiler kan dolaşımını hız­landırır, cildin kurumasını engeller, kırışık­ların belirmesini geciktirir.

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRICI MASAJ

Kan dolaşımını kolaylaştırmaya yarayan masajlar, damar çeperlerine doğrudan doğruya, damar ağı üzerine de vazomotör sinirlerin etkisiyle dolaylı olarak etki yaparlar. Bu masajlar özel bir teknikle yapılır. Masaja önce hafif ve uzun dokunuşlarla başlanarak git gide hızlan­dırılır, sonra, hafif bir friksiyon yapılır; arkasından, kalça ve baldır kasları gibi kütle halinde bulunan kaslar avuç içiyle yoğrulur; en sonunda dokunma friksiyo­nu yapılarak masaj bitirilir. Hergün masaj yapılıyorsa, masaj süresi yarım saatten çok sürmemelidir. Eğer daha aralıklı masaj yaptırılıyorsa masaj süresi bir saate kadar uzatılabilir.

NE YAPMALI

Eğer şahsın alkolden ileri gelen bir baygınlık içinde bulunduğuna inanıyorsa­nız kendisini sırtüstü yatırınız ve ayılmasını bekleyiniz. Şayet tamamen bayılmamış ve az çok kendini bilecek bir durumdaysa bir kustu­rucu madde içirerek kusturunuz. Bu şekilde daha kısa zamanda ayılmasına yardım etmiş olursunuz. Bundan sonra çay, kahve gibi her­hangi bir uyarıcı içiriniz ve burnuna kolonya, amonyak gibi şeyler koklatınız. Bundan başka bir bardak suya damlatılacak birkaç damla amonyağın da yararlı olabileceğini ilâve ede­lim. Bütün bu önlemleri alırken hastanın sıcak tutulmasına özen gösteriniz. Ağır alkol zehirlenmelerinde kollaps husule gelir. Belirti olarak ileri derecede solgunluk, çok zayıf bir nabız ve derin bir baygınlık görü­lebilir. Bu takdirde hemen bir hekim çağırınız, gelinceye kadar da hastayı sıcak tutmaya çalı­şınız. Üstünü örtünüz, dışardan sıcak uygula­ma yapınız ve bacaklarını aşağıdan yukarı doğru ovarak kanın serbestçe hareketim sağla­yınız.
Alkol almayı alışkanlık hâline getirmiş kimse­ler a Devamını Oku →

BANTLARIN DOLAŞIM KONTROLU

Bant uygulamasından hemen sonra ve her 10 dakikada bir bandın, dolaşımı ve sinirlen etki­lemediğim görmek önemlidir Bu aşağıda be­lirtildiği şekilde denetlendiğinde belirti ve go-runtulerm herhangi bin mevcutsa gerekli deği­şikliği yapınız ya da bandı çıkarınız

KOMADAKİLERİ BEKLEYEN TEHLİKELER

• Derin komada, nörovejatif büyük fonksi­yonlar (solunum, kan dolaşımı) tam olmasa da faaliyetlerini kusursuz sürdürürler.
• Normal bir kişideki, uyurken pozisyon de­ğiştirme yeteneği kaybolmuştur. Vücudun ağırlığı devamlı aynı dayanak noktasındadır. Bu nedenle de yatak yaraları meydana gele­bilir.
• Bu yaralar ilerde çok güç tedavi edilir ve en­feksiyonlara neden olur. Hareketsiz kalan eklemler, kaslar ve sinirler de bu durumdan zarar görüp, ilerde tedavisi mümkün olma­yan izler bırakabilir.
• Savunma reflekslerinin eksikliği ise, akciğer solunumunu aksatıp, öksürme refleksinin ortadan kalkması nedeniyle, akciğer enfek­siyonlarına yol açabilir. Bu da, solunum ye­tersizliğini daha ciddî boyutlara ulaştırır.
• Gözün saydam tabakası da hızla zarar gör­meye başlayabilir, zira göz kapaklarının açılıp kapanma refleksinin ortadan kalkma­sıyla nemlendiğinden, kurur.
• Ayrıca böbrek kontrolünün kaybolması da idrar tutmasını engeller ve bu da, böbrek il­tihaplarına yol açabilir.

Bayan Kazak Yapılışı

Aşağıda çok güzel bir kazak yapılışı sunuyoruz. Kazağın yapılışını resmin üzerinde anlattık ancak okuyamıyorsanız resmin hemen altında çok ayrıntılı ve net bir şekilde anlattık. Kolay gelsin.

İp: 250gr  Şiş: 4,5 numara    Beden: 38
Ön ve arkaya 75 ilmekle başlayın. 38 cm sonra her iki yandan 2′şer ilmek eksiltin. Daha sonra her sırada her iki yandan 3′er ilmek eksilterek 9 sıra örüp ilmekleri kapatın. Kollara 40 ilmekle başlayıp düz örgü örün. Her 10 sırada her iki taraftan 1′er ilmek artırarak 50 ilmeğe ulaşın. 39 cm sonra her ilmekten 1′er ilmek artırıp 103 ilmekle örneği kurarak ajurla devam edin. 22 cm sonra ilmekleri kaparak kolu bitirin. Beden ve kolları dikip birleştirin, yaka çevresine ipi 6 kat yaparak önde bağlayın..
AJUR 39 İLMEK ÜZERİNDE:

LSıra: 1 kenar ilmeğinden sonra 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği düzden toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği düzden toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 Devamını Oku →

KAN KUSMA

KAN KUSMA (Hematemez). Belirir be-lirmez, doktora başvurulmalıdır. Bazen, boğazın arka bölümlerinden gelen az miktardaki kan yutulup, sonradan kusu-labilir. Bu durumda, kısmen sindirildi-ğinden, kusulan kanın rengi çok koyu­dur. Tahriş edici yiyecek ya da kuvvetli alkol alındıktan sonra da oluşan gastrit­te, bazen az miktarda kan kusulabilir, fakat daha fazla miktarlarda kan, ya mi­deye, ya da duodenum’a ait ülserlerden gelmektedir ve kusmuk, kahve telvesi görünümündedir. Çok fazla miktardaki hematemez, daima bir kan damarı içine açılmış ülserden ya da portal varislerin patlamasından yemek borusu son bölü­mü ile, mide üst bölgelerinde, karaciğer sirozunda, portal kan dolaşımından (do­laşım yavaşlamasından ötürü, varisli top­lardamarlar (bkz.) belirir) ötürü görülür. Bu gibi ağır kanamalar, çoğunlukla öl­dürücüdür ve çok acil müdahale gerek­tirir. Çok seyrek vakalarda, hematemez, bazı ateşli durumlar ve kan hastalıkla­rında görülür.

İSKEMİ

İSKEMİ. Kan damarları spazmı (geçici daralması) ya da hastalığı sonucu, vü­cudun belirli bir bölgesinin yeterli kan-lanamamasıdır. Bu durum, kan dolaşı­mının umumi yetmezliği sonucu ortaya çıkarsa, umumi istemi ve ölümle sonuç­lanır.
Değişik dokuların, iskemiye dayanma süresi farklıdır. Örneğin, beyin dokusu, beş dakikadan fazla süren iskemi sonu­cu düzelemeyecek şekilde bozulurken, deri, bu duruma, saatlerce dayanabilir. Bu gerçek olmasaydı, kişinin uzun süre oturabilmesi gerçekleşmezdi. Kasdokusu, iskemiye, bir saatten fazla dayanabilir, fakat, böyle uzun bir süre, kol ya da bacağa turnike uygulanması salık verile­mez. Böbrek, kansızlığa, bir saat, hatta bazı vakalarda iki saat kadar dayanır.